Företaget startades 1992 av Michael Dahlberg, efter något år tillkom Mona de Vreeze Dahlberg. Slutet av år 1999 tillkom Per Sundberg och företaget ombildades till aktiebolag (2000) och fick därmed namnet PeMi Ventilation & Montage AB.

Idag har PeMi utvecklats till ett starkt och erkänt varumärke som levererar hög kvalitet. Vår kompetens och erfarenhet i kombination med våra duktiga medarbetare leder till att kunder kontinuerligt återkommer med utmanande uppdrag till oss. Våra kunder består huvudsakligen av företag, kommun och landsting; industrier, byggföretag, laboratorier, skolor, vårdhem. PeMi arbetar alltid för gott resultat och nöjda kunder! PeMi Ventilation & Montage AB är medlem i Plåt o Vent företagen fd Plåtslageriernas Riksförbund, och Företagarnas Riksorganisation, FR.

Enl. nya GPDR-lagen 2018-05-25 Så arbetar vi numera efter att städa ur allt i våra system enl. gällande direktiv. Det vi sparar är kunduppgifter för order,fakturering och kontakt gäller även mail för att tex skicka faktura enl. era önskemål. I vissa fall finns även era personuppgifter, org.nr sparade i ordersystemet för att kunna utföra tex ROT-avdrag eller liknande. Funderar ni över ngt så är Ni självfallet välkomna att kontakta oss.