Mora Lasarett, Hus 25 Mora Lasarett, Hus 25, Mattsson Metal

Mora Lasarett, Hus 25