pemi-gaar-in-i-instalco.jpeg

PeMi förvärvas av Instalco

PeMi är numera en del av installationskoncernen Instalco. Genom förvärvet stärker vi Instalcos position inom Dalarna. 

- PeMi är ett starkt och erkänt varumärke i Dalarna och med förvärvet stärker vi vårt ventilationsutbud i regionen. Samtidigt kan vi dra nytta av deras inriktning mot industrin vilket är en en starkt växande disciplin inom Instalco, säger Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr.

- Vi på PeMi har alltid strävat efter att kontinuerligt utveckla vår kompetens och tekniska kunnande. Genom att bli en del av Instalco öppnas nya möjligheter för oss att utveckla vår verksamhet på helt nya sätt, säger Per Sundberg, vd i PeMi.